AKTUELLT

Hemsidan uppdateras mer och mer. Välkomna till Värnamo Allianskyrkans nya hemsida!

3/5  Torsdag  kl. 18.00
Informationsträff för Konfirmation 2018 – 2019

10 – 13/5 
SAM:s årskonferens på Gullbrannagården

20/3 Söndag  kl. 10.00
Konfirmationshögtid

29/5 Tisdag  
Vårens RPG-RESA
Vi åker till Astrid Lindgrens födelseplats ”Näs”. Anmälan.

LÄGER I SOMMAR
16 – 20/6 UV-SCOUTLÄGER
5 – 10/8  TONÅRSLÄGRET UNGTRO18

Växthuset, Sön, kl.18.00

KALENDER

Filtrera event

2Maj10:00BönKl. 10.00 & 18.00

3Maj18:00Informationsträff för konfirmation 2018 - 2019

6Maj10:00Gudstjänst för alla åldrarÄventyrets avslutning, Christina Lundström, Henrik Sjöholm, John Målevik. Sång av Konfetti

6Maj18:00Växthuset med nattvard

9Maj10:00BönKl. 10.00 & 18.00

10Maj00:0010 - 13/5 SAMs årskonferens på Gullbrannagården

13Maj10:00Gudstjänst med nattvardChristina Lundström

15Maj14:30Alliansträffen " Varför flyr människor till oss"Jannie Hjortstam delar med sig av sina erfarenheter

16Maj11:00BönKl. 10.00 & 18.00

20Maj10:00KonfirmationshögtidKonfirmanderna

23Maj10:00BönKl. 10.00 & 18.00

27Maj10:00GudstjänstHenrik Sjöholm. Sång av NonStop

29Maj00:00Vårens RPG-resaAnmälan

30Maj10:00BönKl. 10.00 & 18.00

Med hjärta för Värnamo

När jag körde in i Värnamo min första arbetsdag som pastor i Värnamo Allians-församling fylldes jag av en enorm kärlek till folket som bor i stan. Jag hade vid flera tillfällen vänt mig till Gud och bett  ”Herre ge mig samma känsla och kärlek till människorna jag kommer att möta som du har”. Och den där tisdags-förmiddagen 2015 när jag körde av 27:an in på Halmstadsvägen ner över viadukten så kom tårar i mina ögon, tårar av glädje och kärlek till och för Värnamo. Och gång på gång när jag kommer körande in i stan så har Gud påmint mig om att det är så som Han känner för människorna i Värnamo. Gud är fylld av en gränslös kärlek till varje människa som finns här, Han gläder sig stort över var och en men känner också en enorm smärta och sorg över var och en som ännu inte lärt känna och omvänt sig till Honom. 

 

När jag ordinerades till pastor fick jag ett bibelord som sedan dess varit ett av mina ledord. Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor. När han såg människorna fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde, och han sade till sina lärjungar: ”Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens herre att han sänder ut arbetare till sin skörd.” Matt 9:35-38

 

 

Vårt uppdrag som Jesu lärjungar i Värnamo är att visa Guds kärlek till människor. Förkunna, undervisa och visa prov på Guds kraft och storhet. Att se våra medmänniskor med Jesu blick och fyllas av kärlek och medkänsla. Någon har sagt så här ”Predika ständigt och om du måste gör det med ord”. Ord och kärleksfulla handlingar får gå hand i hand. Och precis som bilden från Herre Gud o c/o säger så byggs den stora kärleken av många små handlingar – dina och mina handlingar. Du och jag får vara Guds händer och fötter,

Guds ögon, öron och mun. Låta våra liv vittna

om och uppmuntra till ett liv med Jesus Kristus.

Tillsammans får vi låta våra hjärtan fyllas med

kärlek för Värnamo!

Tillsammans vill vi visa Värnamo vem Jesus är.

Tillsammans med Jesus!    

 

 

 

 

Christina Lundström
Pastor

X