Diakonirådet

Diakonirådet har till uppgift att ha ett övergripande ansvar för diakonal tjänst bland församlingsmedlemmar samt övriga personer som församlingen har kontakt med såsom: besökstjänst, telefonkontakt, väntjänst, diakoralerna, EU-migranterna, julblommor och julaftonsgemenskap. Kontakt med hela människan.  
I diakonirådet har vi funderat över hur vi i församlingen ännu mer kunde ” vara varandra till tjänst” med Jesu tjänande sinnelag som förebild.
Under olika perioder i livet har vi olika behov och vi tror att vi behöver öva oss i att både ta emot och ge hjälp. Du som på något sätt vill vara med och tjäna dina medmänniskor med dina praktiska gåvor och Du som vill ta emot hjälp av något slag hör av dej till någon i diakonirådet så vill vi försöka samordna detta.

Henrik Sjöholm
Tfn 0370-146 50, 070-398 51 74

Diakonirådets medlemmar:
Agneta Elofsson
Anita Davidsson
Inger Andersson
Arne Josefsson
Lena Johansson
Doris Bengtsson

X