Kompassens förskola

Kompassens förskola startades i augusti 1988 i samband med att Allianskyrkan byggdes.
Förskolan drivs i kristen regi med Alliansförsamlingen som huvudman och i samarbete med Värnamo kommun. Förskolan är centralt belägen med närhet till Prostskogen. Här finns en syskonavdelning för barn mellan åldrarna 1-6 år och personalen som arbetar är utbildade förskollärare och barnskötare med personlig kristen tro.

Vad kännetecknar verksamheten?

Vi vill ha en förskola som ger barnen trygghet och en god atmosfär. Vår verksamhet har en kristen profil på så sätt att vi kompletterar samlingar, sång- och sagostunder med kristna sånger, böcker och berättelser.
En viss betoning läggs på de kristna värderingarna i samhället.
De kristna helgerna uppmärksammas vad gäller deras betydelse och bakgrund.
Varje måltid inleds med en bordsbön.
För oss är utevistelsen viktig, vi är ute varje dag.

Så här sker samverkan med föräldrar
För oss på Kompassen är det mycket viktigt att vår verksamhet bedrivs i nära samarbete med barnens föräldrar, i en öppen och spontan dialog. Varje termin inbjuder vi till föräldramöte och en gång per år till utvecklingssamtal. Föräldrarrådet träffas en gång  per termin. 
Barnens föräldrar är alltid välkomna att hälsa på i barngruppen.

På gång:

Under läsåret 2018-2019 jobbar den Gröna gruppen med 4 färgperioder: grön, röd, blå och gul. Under varje period kommer vi jobba med aktuell färg genom att t.ex måla , ha vattenlek, leka med lera, sjunga, dansa, samt göra en liten bok om den.

Röd och Blå  grupp jobbar med temat: Pippi Långstrump
Pippi Långstrump kommer att vara med oss på samlingarna. Genom att arbeta utifrån ett lekpedagogiskt perspektiv vill vi utmana tankar, inflytande, fantasi, kompisrelationer, språk, matematik, kreativitet, drama, rörelse, sång samt ge insikt i naturkunskap, vår miljö och mycket mer som barnen visar intresse och lust under temats gång.

En gång i veckan har vi skattstund i kyrkan där barnen födda -13 och -14 är med. Vi kommer att berätta en berättelse från boken ”Med Jesus i vardagen”. De mindre barnen har vi en kristen sångstund med.

Varje vecka går vi till skogen, där får barnen grovmotorisk träning och kreativ stimulans. Varannan vecka har vi gymnastik i kyrkans sporthall.

I arbetet med barnen utgår vi från målen i den reviderade läroplanen, lpfö 98:

  • Matematik
  • Språk
  • Motorik/hälsa
  • Natur/teknik
  • Egen kultur och andras
  • Socio-emotionellt lärande

Tfn: 0370-493 55

Öppettider:
mån-fre: 06.30-18.30

Besöksadress:
Jönköpingsvägen 12
331 30 Värnamo

Postadress:
Norra Salutorget 9
331 30 Värnamo
Föreståndare

Förskolechef:
Wera Jonsson
Epost:

Besök:
Du får gärna komma och besöka vår förskola, men ring helst innan.

Söka plats:
Du söker plats på vår förskola via kommunen.

X