19481951

1951 startade Värnamo Ungdomshem med kaffeservering, studieverksamhet, ungdomsarbete och gudstjänster.

När SAM:s inflytande successivt minskade kraftigt tog missionsledningen i mitten av 1940-talet initiativ för att skapa nytt livsrum för SAM i Värnamo stad. Den 22 maj 1948 bildades Värnamo Elimförsamling (från 1958 Värnamo Alliansförsamling).  ”Payerska fastigheten” på Storgatan 3 inköptes 1949.

19481948

X