KALENDER

Program Hösten 2017
Plats: Värnamo Allianskyrka
Tid: kl. 19.00

Oktober
12/10 Sångövning

November
6/11 Sångövning
23/11 Sångövning
26/11 Medverkan i Allianskyrkan

– Alla som tycker om att sjunga är välkomna att vara med!
Välkomna till Salig Blandnings övningar / uppsjungningar
Hälsnigar
Stellan / Efwa

Kontakt:
Stellan Hellberg

SALIG BLANDNING

Blandad sångkör med mål att sprida det kristna budskapet
genom sång, musik och vittnesbörd.

Sångstil: Blandat, Minns du sången, Gospel och samklangs sånger.
Sångledare: Stellan Hellberg / Efwa Einefors
Dirigent: Efwa Einefors

X