UV-SCOUTERNA

SAU:s scoutarbete har namnet UV-scout där förkortningen UV står för Unga Viljor. 
I UV-scout vill vi hjälpa scouten till en personlig kristen tro, öka kunskapen om natur och miljö samt uppmuntra till ett aktivt ansvarstagande.

Den lilla gruppen, som vi i UV-scout kallar för patrull, är en central del i vår verksamhet och alla är med i en patrull där vi får lära känna nya kompisar. I patrullen gör vi och lär oss massa olika saker, så som spårtecken, knopar, sjukvård, bibeln mm! 
Vi har även storsamlingar, åker på läger och hajk någon gång per år, då bor vi i tält, bygger själva våra kök och lagar maten över öppen eld.

VÄLKOMMEN!

Mini-UV
Tisdagar kl 18.00-19.00
Plats: Västhorja daghem, Lönng. 1
Maria Karlsson, 070-210 30 10

UV Scout Allianskyrkan
Tisdagar kl 18.15-19.15
Värnamo Allianskyrka/ Stamträsk
Sven Sjöstrand, 0370-122 88 

UV Scout Rörstorp
Måndagar kl. 18.00-19.00 
Plats: Ringv. 51

X